XXXXXXXXXXXXX
X
HOME MESTÁ CENNÍK REFERENCIE KONTAKT
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PLAGÁTOVÉ PLOCHY
V STAREJ ĽUBOVNI

Obchodná ulica - informačný stĺp pri OD Vabec
informačný stĺp pri ZUŠ
Nám. gen. Štefánika - informačný stĺp pred Domom kultúry
informačná tabuľa pri starom cintoríne
Popradská ulica - informačný stĺp - Tržnica
Továrenská ulica - informačný stĺp pred Autobusovou stanicou
dočasné informačné tabule oproti Autobusovej stanici
Prešovská ulica - dočasné informačné tabule pri supermarkete BILLA
Tatranská ulica - informačný stĺp pri predajni Večierka
dočasné informačné tabule pri predajni Večierka
Letná ulica - informačný stĺp za OD Družba
informačný stĺp pri b. j. Letná č. 22
Mierová ulica - informačný stĺp pri Krytej plavárni
Okružná ulica - informačný stĺp pri Športovej hale
Levočská ulica - informačný stĺp

ZA CENU JEDNÉHO BILBORDU MÁTE PLAGÁTY PO CELOM MESTEBLIŽŠIE K ĽUĎOM - PROPAGÁCIA AKCIÍ, EVENTOV, OTVÁRANIE PREDAJNÍVYUŽITE TRADIČNÉ PLAGÁTOVÉ PLOCHYWWW.PLAGATY.EU
X X X X X X